Beloningsbeleid Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen B.V.

Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met en in het belang van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste gekwalificeerde medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers geen prikkels ervaren die een zorgvuldige klantbehandeling in de weg staan. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris. 

Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

close
close