Verzuimverzekering en coronavirus | Dat het coronavirus een behoorlijke impact heeft op een verzuimverzekering voor bedrijven met personeel is wel duidelijk.

Voor bedrijven is het nu de vraag: Wat valt er wel en wat valt er niet onder de dekking van een verzuimverzekering.

En hoe zit het met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?

Het Verbond van Verzekeraars heeft voor deze vragen richtlijnen opgesteld.

Verzuimverzekering en coronavirus: richtlijnen


Wat valt er wel en niet onder de dekking van de verzuimverzekering.
De richtlijnen die Het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld bet betrekking tot het Coronavirus komen kortgezegd hier op neer:

Wanneer een werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten, is er dekking op de verzuimverzekering. Het maakt niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld.

Wanneer een werknemer om bijvoorbeeld preventieve redenen thuis moet blijven en dus niet ziek is, geldt er geen dekking. Ook niet wanneer de werknemer geen mogelijkheden heeft om vanuit huis te werken of een bepaald gebied niet mag verlaten.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Wat houdt deze tijdelijke noodmaatregel precies in.

U kunt als werkgever voor een periode van 3 maanden in aanmerking komen voor de vergoeding van de loonkosten. Deze is aan te vragen bij het UWV en bedraagt maximaal 90% van het huidige loon van de medewerker. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden:

  • het te verwachten omzetverlies bedraagt minimaal 20%
  • werknemers mogen niet ontslagen worden vanuit bedrijfseconomische redenen
  • Het salaris wordt gewoon doorbetaald.
close
close