belangrijkste oorzaken bedrijfsbranden

Lees meer over de 5 belangrijkste oorzaken bedrijfsbranden.
Verzekeringsclausules en preventie eisen – Voldoe jij eraan?


Een verzekering is weinig waard als je niet voldoet aan de gestelde verzekeringsclausules en preventie eisen.

De top 5 belangrijkste oorzaken bedrijfsbranden:

 • Menselijk handelen
 • Brandstichting
 • Defecte of verouderde elektra
 • Brand in naburig pand
 • Blikseminslag

In de verzekeringsclausules en preventie-eisen worden juist deze zaken vastgelegd of geëist om eventuele branden te voorkomen.

Zo wordt er veelal gewezen op:

 • Aanwezigheid van blusmiddelen en daarbij behorende verplichte keuring(en)
 • Controle van de elektrische installatie. Een periodieke keuring van deze installatie is overigens een wettelijke verplichting voor een ondernemer
 • Schone en opgeruimde werkvloer
 • Maatregelen tegen inbraak
 • Aanwezigheid van brandmelders

Preventietips Elektrische Installaties:

Zorg voor veilige elektra in uw bedrijf.

 • Is apparatuur kapot? Repareer het dan zo snel mogelijk
 • Laat alleen erkende installateurs reparaties uitvoeren
 • Vermijd overbelasting van de elektrische installatie
 • Hou de installatie en de kabelgoten schoon
 • Gebruik de meterkast niet als opslagplaats

Wees voorzichtig met apparaten

 • Rol kabelhaspels volledig af
 • Verbind verlengkabels niet aan elkaar
 • Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stekkerblok aan
 • Zorg voor voldoende ventilatie
 • Vervang oude apparatuur op tijd
 • Laat apparatuur regelmatig onderhouden
 • Controleer apparatuur en kabels regelmatig op beschadigingen

Welke voorschriften en normen zijn van toepassing?

 • Een elektrische installatie moet volgens de eisen in het Bouwbesluit voldoen aan de veiligheidsnorm voor laagspanningsinstallaties NEN1010
 • Ook de Arbowet stelt eisen aan de veiligheid van de elektrische installatie, apparatuur en gereedschappen.
 • Voor bedrijfsvoering van de elektrische installatie is de NEN3140 van toepassing. Voor het beoordelen van het brandrisico van de elektrische apparatuur is de NTA8220 ontwikkeld. De kwaliteitscertificering van de inspectiebureaus is in handen van de SCIOS. Voor de NEN3120 is dit SCOPE 8 en voor de NTA8220 SCOPE 10.

Kies een gecertificeerd bedrijf om uw elektrische installatie en apparatuur te controleren

 • Via de certificatieregeling SCIOS (Scope 10: elektrische installaties)

Hoe kies je voor de juiste beveiliging:

Er zijn veel aanbieders van alarminstallaties voor ondernemers. Sommigen zijn van oorsprong gericht op het beveiligen van woningen. En maken veel reclame om alarmsystemen te verkopen. Maar zij zijn vaak niet gecertificeerd als BORG- of VEB-beveiligingsbedrijf. En dit is een belangrijke eis in de polisvoorwaarden bij een alarminstallatie.

Waar gaat het vaak mis?

Helaas voldoen niet alle alarminstallaties aan de juiste kwaliteitseisen. Sommige aanbieders hebben wel een eigen certificatieregeling bij bijvoorbeeld Kiwa. Zij geven dan een ‘Certificaat voor verzekering’ af. Daardoor is het erg onduidelijk dat het alarmsysteem niet voldoet aan de eisen in de polisvoorwaarden. De aanbieder van de alarminstallatie is namelijk geen BORG- of VEB-beveiligingsbedrijf. Het is nodig om het alarmsysteem dan te vervangen.

Deze niet-gecertificeerde aanbieders benaderen vooral nieuwe, relatief kleine bedrijven. Of bedrijven in de garage- en horecabranche.

Zo kies je voor de juiste beveiliging:

 1. Controleer vóóraf of het een BORG-beveiligingsbedrijf of VEB-beveiligingsbedrijf is.
 2. Zorg dat het alarm voldoet aan de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI 2.0). Kies bij voorkeur een bekabeld alarmsysteem in plaats van draadloos. Naast het alarm, plaatst een BORG- of VEB-beveiligingsbedrijf ook sloten op ramen en deuren.
 3. Zorg dat het alarm ook blijft voldoen, een opleveringsbewijs heeft een beperkte dekking, na deze periode dient er een nieuw opleveringsbewijs overlegd te worden bij een schade. Bespreek met het bedrijf welke het alarm voor u in onderhoud heeft dat dit geagendeerd wordt.
 4. Neem bij twijfel contact met ons op.

Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen helpt klanten met het vinden van een goede bedrijfsverzekering of inkomensverzekering tegen een concurrerende premie en volledige ondersteuning bij schade.
Meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op of bel 085-76000123 

close
close