Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen het risico van bedrijfsstilstand. Een bedrijfsschadeverzekering volgens de uitgebreide dekking biedt dekking tegen de meest voorkomende schade-oorzaken.

Bij een bedrijfsschadeverzekering moet u denken aan brand, ontploffing, blikseminslag aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak en het wegvallen van stroom- of watervoorziening. En daarbij vergoedt de verzekeraar de misgelopen winst met de vaste kosten. Echter, de duur van de uitkering van deze verzekering is niet ongelimiteerd. Bij aanvang van de verzekering wordt de maximale uitkeringsduur vastgesteld. Hierbij moet worden uitgegaan van de termijn die nodig is om het bedrijf weer volledig op te bouwen. Daarbij moet u ook rekening houden met de aanvraagtermijn voor de bouwvergunning, het bouwen zelf en bijvoorbeeld levertijd nieuwe machines.

Acress/decresclausule

Dit wordt ook wel de “overdekking en restitutie clausule” genoemd. Er geldt een overdekking van maximaal 30%. Het verzekerd bedrag wordt met 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerde bedrag te laag is. Jaarlijks wordt het werkelijk verzekerde bedrag vastgesteld.

Andere vormen die veel weg hebben van een bedrijfsschadeverzekering zijn:

  • Extra kosten verzekering
  • Machinebreuk verzekering
  • Exploitatiekosten verzekering
  • Reconstructie verzekering

Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen is specialist in bedrijfsverzekeringen.
Wij zijn ook gespecialiseerd in het maken van een risicoanalyse voor MKB bedrijven.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

close
close