Verzuimverzekering onmisbaar voor het MKB. Als werkgever heeft u gedurende twee jaar een loondoorbetalingsverplichting ten gevolge van ziekteverzuim van uw werknemers.

Een verzuimverzekering is onmisbaar voor uw bedrijf! Wanneer uw werknemer ziek wordt, dient u twee jaar lang het loon door te betalen en dat kan van grote invloed zijn op het voortbestaan van uw onderneming. Wanneer u een verzuimverzekering wilt afsluiten, vergelijken wij meerdere verzekeraar met elkaar. Wij gaan voor u op zoek naar de verzuimverzekering met de beste voorwaarden tegen een zo laag mogelijke premie

verzuimverzekering

WIA aanvullingsverzekering

U heeft als werkgever twee jaar loondoorbetaling bij ziekte van uw werknemer en een verzuimverzekering dekt dat risico af. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de uitkering wanneer uw werknemer langer dan twee jaar ziek is? Dan heeft uw werknemer recht op een uitkering vanuit de WIA. (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De meeste werkgevers en werknemers denken dat na twee jaar ziekte een uitkering volgt van 70% van het laatstverdiende loon. Dit is absoluut niet het geval. In het meest ongunstige geval valt de werknemer terug naar bijstandsniveau. Dit kan dus grote financiële gevolgen met zich meebrengen met alle ellende van dien.

Met een WIA aanvullingsverzekering krijgt een werknemer altijd tot 70% van zijn laatstverdiende inkomen aangevuld. Bij een verzuimverzekering ligt het risico bij de werkgever en een WIA aanvullingsverzekering is een risico dat door de werknemer zelf geregeld dient te worden. De praktijk leert dat veel werkgevers naast een verzuimverzekering een WIA aanvullingsverzekering voor hun medewerkers sluiten. Dit heeft als voordeel dat iedereen kan deelnemen, gezond of niet. Veel werkgevers willen dit graag voor hun werknemers regelen en sluiten een WIA aanvullingsverzekering af.

Verzuimverzekering Conventioneel en Stop Loss

Het belangrijkste verschil tussen een conventionele en stop loss verzuimverzekering is dat bij een conventionele verzuimverzekering gerekend wordt met een eigen risico in dagen en bij een stop loss verzuimverzekering wordt gerekend met een eigen risico in geld. Ook wel eigen behoud genoemd. Een stop loss verzuimverzekering wordt eigenlijk niet aan kleine werkgevers aangeboden. Een stop loss verzuimverzekering wordt pas interessant wanneer u 25 werknemers of meer heeft. Wanneer u een offerte wilt ontvangen voor een stop loss verzuimverzekering, neem dan contact met ons op. Ook bij deze verzekering vergelijken wij meerdere aanbieders voor u.

MKB verzuim ontzorg verzekering

Per 01 januari moet er een nieuwe verzuimverzekering komen. De mkb verzuim ontzorg verzekering. De kern van deze verzuimverzekering is dat er een einde gemaakt wordt aan de knelpunten  die kleine werkgevers ervaren bij de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Op onze site verzuimverzekering.biz houden wij u uitgebreid op de hoogte van de MKB verzuim ontzorgverzekering. Op deze site kunt u zich ook laten registeren, zodat wij u op de hoogte kunnen houden over de MKB verzuim ontzorgverzekering.

Verzuimverzekering vergelijken en offerte opvragen

Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen heeft een speciale website verzuimverzekering.biz. Hier kunt u alle informatie over een verzuimverzekering vinden maar ook bijvoorbeeld over een WIA aanvullingsverzekering voor uw werknemers.

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen? Ga naar onze speciale afsluitsite Verzuimverzekering.biz

Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen is specialist in bedrijfsverzekeringen.
Wij zijn ook gespecialiseerd in het maken van een risicoanalyse voor MKB bedrijven.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

close
close