Stop-Loss Verzuimverzekering – Een stop-loss verzekering gaat uit van een eigen risico in geld, ook wel het eigen behoud genoemd

De stop loss verzuimverzekering is over het algemeen meer geschikt voor grotere werkgevers dan de conventionele verzuimverzekering. Grotere werkgevers met 35 of meer medewerkers. Bij een stop-loss verzekering wordt bij de berekening van de uitkering uitgegaan van het ziekteverzuim ontstaan bij het hele personeel. Met een stop-loss verzekering worden alleen grote uitschieters in het ziekteverzuim opgevangen.

Een stop-loss verzekering gaat uit van een eigen risico in geld, ook wel het eigen behoud genoemd. Overstijgen de verzuimkosten het eigen behoud, dan vult de stop-loss verzekering het verschil aan.

Bij de stop-loss verzekering is het inlooprisico wel gedekt. De verzekering gaat uit van de totale loonschade. Het uitlooprisico is niet verzekerd. Wanneer de verzekering wordt opgezegd bestaat er geen dekking meer.

close
close