WGA hiaatverzekering | Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen

De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten – WGA is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Voor wie is de WGA hiaatverzekering bedoeld?
De WGA is van toepassing als het arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en de 80% ligt of als sprake is van volledige, maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid.

De WGA hiaatverzekering bestaat uit een loongerelateerde periode, waarvan de duur afhankelijk is van de leeftijd (vanaf 2008 van het arbeidsverleden) en een vervolgperiode. In deze periode is er recht op een loonaanvulling als de resterende verdiencapaciteit voor ten minste 50% wordt benut. Indien dat niet het geval is, valt de werknemer terug op een WGA-vervolguitkering op minimumniveau. Een WGA hiaatverzekering voorziet in een aanvulling op deze WGA-vervolguitkering.
Er zijn verschillende verzekeringsdekkingen mogelijk in aanvulling op de WGA. Sommige verzekeringen voorzien in een vast verzekerd bedrag, terwijl andere verzekeringen voorzien in een aanvulling tot een bepaald percentage van het inkomen, al dan niet gerelateerd aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen BV informeert u hier graag over.

Voor wie is de WGA hiaatverzekering bedoeld?
Werknemers, waaronder zelfstandig ondernemers/DGA’s die (meestal uit fiscale overwegingen) onder de WIA vallen.
De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerd bedrag of in een percentage van het verzekerde loon. De premie is onder meer afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de indexering, afgesproken eindleeftijd en het beroep. De premie is fiscaal aftrekbaar.
Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering kan zowel op collectieve basis via de werkgever als op individuele basis worden gesloten. Voor het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt door de verzekeraar de beschikking van het UWV gevolgd.

Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen BV ondersteunt u graag in het vinden van een passende oplossing.
Neem hiervoor contact met ons op

close
close