De inventaris goederenverzekering en gebouwenverzekering bieden dekking tegen schade door brand, diefstal, waterschade en stormschade.

De inventaris goederen en gebouwen verzekering bieden dekking tegen schade door brand, maar ook bij diefstal, waterschade en stormschade. De gebouwen verzekering biedt niet alleen dekking voor uw pand maar ook voor de bijgebouwen. De inventaris goederenverzekering biedt dekking voor de roerende zaken zoals meubilair, dossiers, enzovoort.

Wanneer u een gebouw huurt, heeft u alleen een inventaris goederenverzekering nodig. Het huurdersbelang kan op de verzekering worden meeverzekerd. Onder huurdersbelang wordt verstaan alle verbouwingen, verbeteringen, wijzigingen die verzekerde als huurder in- of aan het gebouw (aard en nagelvast) voor zijn rekening heeft aangebracht.

Verzekerde som van de verzekering
Voor de Inventaris goederenverzekering dient de verzekerde som gesteld te worden op de herbouwwaarde van het pand. U kunt zelf kiezen of fundamenten meeverzekerd dienen te worden. Inventaris goederen kan worden verzekerd op basis van nieuwwaarde en dagwaarde.

Glasverzekering
Bij zowel de gebouwen verzekering als de inventaris goederen verzekering kan een glasverzekering bijgesloten worden. De premie is veelal afhankelijk van het aantal ramen in het pand.

close
close