Conventionele Verzuimverzekering – De verzekeringsvorm is het meest geschikt voor het Midden- en Kleinbedrijf met maximaal 35 medewerkers.

Anders dan bij de stop loss verzekering wordt bij een conventionele verzuimverzekering de verzekeringsuitkering als gevolg van loonschade door ziekte gebaseerd op de schade per individuele werknemer. Bij de berekening van de uitkering wordt rekening gehouden met een eigen risicotermijn in wachtdagen. Zo kan gekozen worden voor 10, 20, 30, 65, 130 of 260 dagen eigen risico.

Wanneer er bij het aangaan van de verzekering zieke werknemers zijn, worden deze niet meegenomen op de polis. Het inlooprisico bij een conventionele verzuimverzekering is niet verzekerd. Wanneer een werknemer na ziekte 28 dagen aaneengesloten heeft gewerkt, kan deze aangemeld worden op de verzuimverzekering. Het uitloop risico is wel verzekerd. Wanneer een werknemer tijdens de looptijd van de verzekering ziek wordt, en de verzekering wordt beëindigd, dan blijft dit risico bij de verzekeraar.

 

close
close