WGA eigenrisicodrager worden | Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen

Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen BV informeert u graag over de verschillende aspecten van het WGA Eigenrisicodrager worden.

Werken naar vermogen

Op 1 januari 2006 is de WIA in werking getreden, de opvolger van de WAO. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Uitgangspunt is: werken naar vermogen. De overheid kijkt daarbij niet langer naar wat iemand niet kan, maar juist naar waartoe iemand nog wél in staat is.

De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen:
• de IVA (Inkomensvoorziening Volledig en Duurzaam Arbeidsongeschikten) voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten;
• de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten
(35-80% arbeidsongeschikt) en volledig maar niet-duurzaam arbeidsongeschikten.

WGA eigenrisicodrager worden. U treedt dan uit het publieke bestel, het zgn. uittreden. U kunt er voor kiezen de eerste tien jaar van de WGA-uitkering te verzekeren bij een private verzekeraar. U betaalt dan geen gedifferentieerde WGA-premie meer aan het UWV.

Voor werkgevers die niet uitgetreden zijn, verzorgt UWV in principe de WGA-uitkering. De WGA-lasten worden vanaf 2007 betaald uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. Die gedifferentieerde premie zal betrekking hebben op de eerste tien jaar van de uitkering. Voor alle bedrijven gaat premiedifferentiatie op individueel bedrijfsniveau gelden, gebaseerd op het aantal werknemers van het bedrijf dat de afgelopen jaren een WAO- of WGA-uitkering heeft gekregen.

Wilt u WGA eigenrisicodrager worden, dan heeft u de mogelijkheid twee keer per jaar uit te treden nl. per 1 januari en per 1 juli. Daarvoor dient u wel uiterlijk per 1 oktober of 1 april bij de Belastingdienst een verzoek te hebben ingediend. U kunt het formulier downloaden op www.belastingdienst.nl.

Meer weten? Neem contact op met Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen

close
close